Use Cases

Logs

Vrijwel alle apparaten genereren log-data. Deze data geeft je inzicht in alles wat van invloed kan zijn op je dienstverlening. Het verwerken van deze data maakt het mogelijk te kijken naar trends, statistieken, samenvattingen, afwijkingen, enz…. Dit is een directe verbetering van de operationele taken. Het maakt incident- en probleem onderzoek makkelijker. Je vangt issues eerder en sneller af, waardoor de performance en beschikbaarheid van je systemen en/of applicaties beter geborgd zijn.

Zoekmachine

Websites en web-applicaties serveren data aan je bezoekers, of het nu voor het tonen van een product catalogus is of het weergeven van de actuele voorraad. Elasticsearch kan ook ingezet worden als zoekmachine, met alle mogelijkheden van dien.

Alarmering

Je wilt direct kunnen reageren op veranderingen in je data. Je wilt het onmiddelijk weten als bepaalde (ingestelde) parameters worden overschreden. Dit kunnen zowel (business)metrics zijn als operationele data uit netwerken, systemen en of applicaties.  Bijvoorbeeld als de voorraad een bepaalde ondergrens vereikt, of als een systeem voor meer dan 80% vol loopt. Dit stelt je in staat je klanten of je organisatie real time te informeren en te laten reageren.

Analytics

Je wil je propositie snel analyseren door miljoenen regels data te doorzoeken en te visualiseren. In deze gevallen wordt ElasticSearch gebruikt om de data op te slaan en Kibana als front end om deze gegevens te virtualiseren. Hierin kunnen specifieke, interactieve, dashboards worden gebouwd die weergeven wat voor jou essentieel is. Het maakt het mogelijk in een oogwenk complexe, bijna real time, inzichten te krijgen.  

Security

Je wilt weten wat er gebeurt op je systemen en wijzigingen kunnen traceren. Ook hier kan de Elastic stack gebruikt worden om een Security Information Event Management (SIEM) systeem op te tuigen. Real time kunnen reageren op beveiligings resultaten! Uit te breiden met end point beveiliging, zodat ook je werkplekken adequaat worden beschermd.

Video Analytics

De volledige keten van video (live TV, on demand, catch up, EPG, ….) distributie is complex. Veel systemen en functies zorgen voor een complex systeem voor het invoeren, bewerken en uitspelen van allerlei formaten en diensten.

Wij hebben vele jaren ervaring met het bouwen van krachtige inzichten in dit “video-eco-systeem”. Het integreren en correleren van verschillende leveranciers, systemen, netwerken en klantapparatuur geeft een uitstekend beeld van de werking en gezondheid van je dienst.
Daarnaast geeft het ook de mogelijkheid tot alarmering, beveiliging, efficiente incident afhandeling en inzicht in je totale dienst vanuit dezelfde datasets en de juiste data connecties

Een leveranciers onafhankelijke oplosssing!